Nieuws

Motie stop de verkwisting. Ja/ Ja Sticker

Nog altijd wordt er veel papier verspild doordat veel ongeadresseerde reclame direct wordt weggegooid. Aan het college om te onderzoeken om de strekking van de ja/nee stickers voor de brievenbus om te keren en de raad binnen 6 weken na vandaag hierover te informeren.

 

Lees verder

Zeg Nee tegen de sleepwet.

Met de nieuwe wet op de inlichtingendiensten, WIV, kunnen de diensten op grootschalige wijze elke vorm van communicatie aftappen. Ook van burgers die volledig ter goeder trouw zijn. Waarom is het zo belangrijk dat U een duidelijk NEE laten horen op 21 maart 2018?

Lees verder

Pagina's