Nieuws

Inbreng fractie op de Begroting 2019

Begroting financien

Voor ons ligt de begroting 2019. Een beleidsarme begroting. Nu hoeft dat helemaal niet slecht te zijn. We hebben tenslotte al heel veel zaken met elkaar goed geregeld die hoeven nu alleen nog maar goed uitgevoerd te worden.

Lees verder

De coalitie van 'Niets'

Het coalitie akkoord verraadde het al. De komende vier jaar zou niets doen het adagium worden. Met de bespreking van de Diftar heeft de coalitie dit bewezen. Men gaat niets doen en schuift alle verantwoordelijkheid weg naar toekomstige coalities.

Lees verder

Geen tijd te verliezen! De aarde warmt op.

klimaatverandering

In het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is afgesproken dat de aangesloten landen streven naar een opwarming van maximaal 1,5 tot 2 graden voor de gemiddelde temperatuur. Als ze we zo doorgaan redden we dat niet. Ook Nederland faalt in haar aanpak!

Lees verder

Coalitie akkoord. Inhoudsloos en besluiteloosheid troef

Voor ons ligt het coalitie akkoord 2018 2022. Onwillekeurig denk je dan toch even aan de vorige. Dan vallen je een paar dingen op. Het is net als de vorige een akkoord op hoofdlijnen. Het is echter 1 bladzijde korter, het duurde 2 weken langer het is zeker 3 bladzijden minder concreet en maar liefst 4 wethouders.

Lees verder

Pagina's