Op de onafhankelijke site Privacy barometer, is te zien hoe politieke partijen met uw privacy omgaan. Het CDA scoort het slechtste van alle partijen. Maar ook andere rechtse partijen doen het niet veel beter. Bij GroenLinks is uw privacy in zeer goede handen.

Waarom is die privacy nu zo belangrijk? Vaak wordt er geroepen dat als u niets te verbergen heeft, er toch niets aan de hand is.

Het gaat er bij privacy niet om of U iets te verbergen heeft. Het gaat om te voorkomen dat instanties misbruik maken van gegevens waarbij u als burger uiteindelijk wordt benadeeld. Het draait dus niet om veiligheid versus privacy. De werkelijke keuze draait om vrijheid versus controle.

U hoeft als burger uw onschuld niet aan te tonen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de instanties. Veelal wordt er toch door partijen als VVD, PVV en CDA geroepen dat als zij uw gegevens hebben, dat zij daardoor beter de misdaad kunnen bestrijden. Met 26.000 telefoontaps per jaar, is Nederland absoluut koploper!

Maar wordt het hierdoor nu veiliger? Het ministerie van Justitie heeft in een onlangs verschenen rapport geconcludeerd, dat dit niet vastgesteld kan worden. Alle vrijheids berovende maatregelen ten spijt, wordt de criminaliteit er niet minder door, noch is hierdoor de pakkans gestegen.

Het andere grote probleem bij de enorme data verzameling door de instanties, is dat er regelmatig zaken misgaan. Burgers krijgen verkeerde aanslagen, criminelen worden door foute informatie verkrijging vrijgesproken, identiteits diefstal neemt snel toe, uw eetgedrag bepaald mede of u naar de VS kan vliegen, al uw bankgegevens worden internationaal verspreid, op het internet wordt uw surfgedrag gemonitored en de Overheid legt steeds meer beperkende maatregelen op waardoor de vrije vergaring van informatie wordt ingeperkt, etc.

Privacy beschermt ons tegen misbruik en fouten door de instanties en organisaties, ook als we op dat moment niets verkeerds doen. Privacy is een fundamentele menselijke behoefte. Privacy gaat om de vrijheid van het individu.

Het gaat niet om privacy versus veiligheid. Het gaat om vrijheid versus controle.

www.privacybarometer.nl