Standpunten

Natuur en Milieu

De natuur, rust en ruimte in Midden-Drenthe zijn uniek. Behoud van ons unieke groen betekent werkgelegenheid, welzijn en welvaart voor de inwoners van onze gemeente. Ook onze kinderen willen kunnen genieten.

Werken en Wonen

De groene waarden versterken de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. Het lokale toerisme en horeca profiteren van het groene karakter van Midden-Drenthe.  GroenLinks streeft ernaar dat de plattelandsontwikkeling en lokale bedrijvigheid goed wordt ingepast in de groene omgeving. Daarnaast stimuleert de gemeente de lokale economie door zo veel mogelijk lokaal en duurzaam in te kopen.

Bestuur

GroenLinks wil dat het gemeentebestuur toegankelijk en transparant is. Burgers zijn niet alleen klant van de overheid, wij willen ook dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het gemeentebeleid en dat ze vertrouwen hebben in het lokale bestuur. Daarom moet de gemeente durven experimenteren met nieuwe vormen van zeggenschap en inspraak.

Zorg en Welzijn

Mensen dragen in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid om hun leven in te richten en vorm te geven. Maar daar waar mensen dat niet alleen kunnen is het noodzakelijk dat de gemeente de voorwaarden schept om de inwoners mogelijkheden te geven binnen de eigen woonomgeving gebruik te maken van voorzieningen die de levenskwaliteit verbeteren. Het gaat hierbij om zaken als onderwijs, welzijn, kinderop­vang, gehandicaptenzorg, volksgezondheid, kunst, cul­tuur, recreatie en sport.

Verkeer en Vervoer

Een brede aanpak van de verkeersveiligheid, o.a. in samenwerking met andere overheden is noodzakelijk. Een veilig speel- en leefklimaat staat voorop. Speciale aandacht wordt gegeven voor wandelaars en fietsers en voor bijzondere verkeersdeelnemers zoals (school-)kinderen, gehandicapten en ouderen.