Verhoging toeristenbelasting

Binnen het coalitie akkoord is vastgesteld dat er gekeken wordt naar een lichte verhoging van de toeristenbelasting. GroenLinks ondersteunt deze maatregel omdat het op orde houden van de begroting een eerlijke verdeling van lasten vergt.

De gemeente heeft helaas maar een zeer beperkt arsenaal aan belastingmogelijkheden. Daar moeten we dus zorgvuldig mee omgaan en de lasten over de verschillende belastingen zo redelijk mogelijk verdelen.

Het is dan ook logisch dat als andere belastingen verhoogt worden de toeristen belasting ook mee gaat. Dat is 1 manier om er tegen aan te kijken. Je kunt ook aan de uitgaven kant kijken.

Diverse sectoren die de gemeente belangrijk vind worden door de gemeente financieel ondersteund de sport de kunst etc en ook de toeristen sector. Gezien de financiële positie van de gemeente zijn al de sectoren die de gemeente ondersteund weer tegen het licht gehouden en in veel gevallen wordt er bezuinigd.  

Dat kan rechtstreeks zijn door het korten van de bijdrage zoals bij de kunst gebeurt is, maar het kan ook door het vragen van een hogere bijdrage van de gebruikers zoals bij de sport is toegepast. In sommige sectoren zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing is zelfs een kostendekkend tarief toegepast.

Dit laatste zou een heel drastische verhoging van de toeristenbelasting vergen. Wij zijn daar zeker geen voorstander van, want wij zien ook dat de toeristische sector een belangrijke bijdrage levert aan onze gemeente. We blijven daarom bereid een groot bedrag voor deze sector bij te passen,  maar wij vinden een iets grotere bijdrage van de sector zelf zoals in dit voorstel zekere passend.  Mocht het lukken om meer te innen door een betere naleving van de belastingverplichting dan kan voor volgende jaren verhoging achterwege blijven.