GroenLinks pleit voor voorrang voor de fiets bij scholen en op rotondes in de kernen als belangrijke uitgangspunten voor het fietsplan ‘Op fietse Midden-Drenthe’. Kinderen op weg naar school komen nog te vaak op de fiets gevaarlijke situaties tegen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg gewend zijn om te fietsen en dat dus de routes naar school echt veilig zijn. Op de schoolroutes en vaak zelfs tot pal voor de school hebben auto’s voorrang en houden geen rekening met de fietsende schooljeugd. In het nieuwe fietsplan moeten hiervoor maatregelen komen waarbij de auto een stapje terug doet.

‘Schoolkinderen moeten veilig op hun fiets naar school kunnen. Een verkeersluwe schoolomgeving met voorrangszones voor fiets en voetganger zonder wegbrengauto’s en veilige schoolroutes is onze eerste prioriteit’ stelde Liesbeth Visser van GroenLinks in de commissievergadering Ruimte en Groen.

Met het fietsplan wil het college dé fietsgemeente van Drenthe worden. GroenLinks is blij met deze ambitie maar vindt dat er meer inzet nodig is om een echt aantrekkelijke fietsgemeente te zijn en nog meer inwoners te verleiden tot de fiets. Zo zijn er ook maatregelen nodig voor veilig en prettig dagelijks fietsen naar het werk, ook voor de lange afstand en om het winkelen met de fiets aantrekkelijker te maken.

‘Wij pleiten voor voorrang op fietspaden langs voorrangwegen, minder bochtenwerk bij het oversteken en in de winkelstraten meer fietsenstallingen en voorrang voor de fiets en de voetganger. Voor het woon-werkverkeer en het prettig winkelen kiezen we voor prioriteit voor de fiets en minder voor de auto’, aldus het GroenLinksfractielid.

Het uitgangspunt in het fietsplan dat nieuwe toeristische paden overal en altijd 2,5 meter breed moeten zijn vindt GroenLinks ongenuanceerd. Liesbeth Visser: ‘Nieuwe toeristische paden mogen niet ten koste gaan van natuur en landschap. Dus geen bomenkap voor een 2 meter betonpad langs het Oranjekanaal. Een smal schelpenpad spaart de bomen en is veiliger omdat groepen racefietsers het zullen mijden. De weg aan de noordzijde van het kanaal biedt ruimte voor snelle wielrenners. In het fietsplan kiezen wij nadrukkelijk voor meer inzet op het gebruik van de fiets waarbij veiligheid voor de kwetsbare fietser voorop staat’.