Milieu kind van de rekening in coalitieakkoord.

Na veel wikken, wegen en nog maar eens nadenken heeft de coalitie van Pvda, VVD, CDA en Gemeentebelangen een akkoord op tafel gelegd dat uitblinkt niets te doen.

 

Een akkoord op hoofdlijnen wordt het genoemd maar de lijnen zijn zo vaag en dunnetjes dat er geen touw aan vast te knopen valt. Er wordt vooral veel overlegd met de burger, wat feitelijk een voortzetting is van het beleid van de vorige coalitie. Maar er volgt geen enkele richting, geen doelstellingen laat staan enige vorm van visie. Blijkbaar is dat op rechts salonfahig. dwarrelend als een stofje in de lege ruimte.

Milieu betaalt de prijs.
Dit totale gebrek aan ambitie of zelfs maar richting leidt ertoe dat een goed en actief milieubeleid, zoals dat door de vorige coalitie in gang werd gezet, volledig tot stilstand komt. Schamper wordt het akkoord van Parijs aangehaald, waarin de internationale doelstellingen staan om klimaatveranderingen te stoppen, maar deze coalitie heeft er geen boodschap aan.

De huidige lopende projecten van zonneparken worden knarsetandend geaccepteerd maar dat heeft meer te maken met financiele consequenties en juridische verplichtingen. Andere initiatieven die al door de vorige coalitie waren ontplooid worden in de ijskast gezet.

De coalitie vraagt zich retorisch wat er moet gebeuren om duurzaam te worden. Die vraag is allang beantwoord en de plannen zijn er ook voor. Maar deze coalitie gaat het wiel opnieuw uitvinden. Diftar wordt niet doorgezet maar enig alternatief om de afvalstroom te beteugelen wordt niet genoemd. We gaan nog een keer een rondje rond de kerk doen is het devies.

  • In stap 1 gaat deze coalitie er nog eens over nadenken
  • In stap 2 gaan ze nadenken waar ze hebben over nagedacht.
  • In stap 3 gaan ze iedereen in de gemeente vragen er over na te denken
  • In stap 4 gaan ze daar weer over nadenken om einde 2019 [1,5 jaar!] iets te gaan besluiten waar ze over nagedacht hebben.

En intussen doet men niets!. Blijkbaar is het deze coalitie ontgaan dat de klimaatverandering in hoog tempo doorgaat. Het is niet vijf voor twaalf maar Vijf Na Twaalf. Nu al is het duidelijk dat in het huidige tempo de wereld niet in staat zal zijn om de doelstellingen van parijs te halen. Er moeten meer tandjes bijgezet worden. Maar deze coalitie gaat er nog maar eens over nadenken.

Dat ondertussen de biodiversiteit in elkaar stort is blijkbaar geen probleem. Dat de insectenstand met 75% is afgenomen, ook in MiddenDrenthe, is blijkbaar niet relevant. Dat onze voedelvoorziening hiervan afhankelijk is, ontgaat blijkbaar deze coalitie. En dat in een landbouw gemeente als MiddenDrenthe

Wel heeft deze coalitie geld voor een 4e wethouder. Inhoudelijk en qua werklast volledig overbodig zoals de vorige coalitie duidelijk heeft aangetoond maar profileringsdrang bij Gemeentebelangen is blijkbaar belangrijker dan verstandig beleid. Dit gaat MiddenDrenthe dus meer dan €440.000,- kosten. Geld dat besteed had kunnen worden aan een werkelijk sociaal en duurzaam beleid.

Maar goed, daar moeten ze waarschijnlijk ook nog over nadenken.