koester leven in bermen en op oevers

Drenthe gaat bijen, vlinders en andere insecten helpen te overleven. De provincie Drenthe, drie waterschappen en acht Drentse gemeenten hebben hiervoor een pakket aan maatregelen vastgesteld.

Zij willen met ecologisch berm- en oeverbeheer de leefomstandigheden van de insecten verbeteren. Dat is hard nodig: de afgelopen dertig jaar is er nog maar een kwart over van onze bijen en vlinders. Terwijl die -denk aan bestuiving- hard nodig zijn voor onze voedselketen en de vitaliteit van onze natuur. Volgend voorjaar starten de overheden met hun maatregelen.

Een mooi resultaat van een initiatief van GroenLinks vorig jaar in Provinciale Staten.

OrvelteWorden de Drentse wegbermen en beekoevers omgetoverd tot paradijsjes voor insecten? Als het aan drie waterschappen, de provincie en acht Drentse gemeentes ligt wel.

Plaats van handeling is De Veldhoeve, thuishonk van IVN natuureducatie in Orvelte. Leve de biodiversiteit, luidt het gezamenlijke motto. Genoemde partijen willen met een pakket maatregelen de leefomgeving van bijen, vlinders en andere insecten verbeteren. Dat is hard nodig nu er ten opzichte van dertig jaar geleden nog maar een kwart van de populatie insecten over is. Vlinders en bijen ruimen massaal het veld, met name in agrarisch landschap. Vogels en vleermuizen dreigen daardoor uit te sterven.

Dat besef deed de alarmbel in de provinciale politiek rinkelen. Het leidde er in juni 2017 toe dat de Drentse Staten de motie Boerenlandvlinders aannamen. GroenLinks, PvdA, D66, SP en PVV riepen Gedeputeerde Staten daarin op een breed gedragen plan op te zetten ter bevordering van de biodiversiteit. Bijna anderhalf jaar later vloeit het afsprakenkader daar uit voort.