Begroting financien
Begroting

Inbreng fractie op de Begroting 2019

Voor ons ligt de begroting 2019. Een beleidsarme begroting. Nu hoeft dat helemaal niet slecht te zijn. We hebben tenslotte al heel veel zaken met elkaar goed geregeld die hoeven nu alleen nog maar goed uitgevoerd te worden.

Helaas is het zo dat niet iedereen binnen de afgesproken lijntjes wil kleuren. Daarom moet er dus handhaving zijn, in onze gemeente is daar meer aandacht voor nodig. In sommige straten loopt de overlast soms uit de hand maar ook parkeerbeleid alcohol verstrekking aan jongeren, bomen die zonder vergunning gekapt worden etc. Willen we als gemeente serieus genomen worden moeten we meer inzetten op handhaving, vandaar dat GroenLinks samen met de VVD hiervoor een motie indiend.

Beleidsarm van dit college vind ik ook niet zo heel slecht omdat juist die zaken waar ze wel wat aan gedaan hebben zaken zijn waar wij als GroenLinks niet blij van worden. Geen verdere afvalstoffen reductie en geen nieuwe zonneparken. Wij hopen dat er zo spoedig mogelijk weer mogelijkheden komen om nieuwe zonneparken te realiseren. Dan zal zich snel een technische beperking voordoen met betrekking tot de capaciteit van het net. Om verdere vertraging van het energieneutraal maken van onze gemeente te voorkomen dienen we samen met de ChristenUnie een motie in om het netwerk voor de toekomst hierop aan te passen.

Midden-Drenthe heeft de ambitie om een fietsvriendelijke gemeente te zijn. Helaas is een van onze belangrijkste fietsroutes in ons hoofddorp Beilen de Esweg geen visite kaartje hiervoor. Als je vanuit de richting Hooghalen naar het gemeentehuis gaat moet je op de Beilen rotonde maar liefst drie keer voorrang verlenen niet echt fiets vriendelijk. Maar om ├╝berhaupt bij die rotonde te komen moet je over een hobbel de bobbel fietspad die echt aan vernieuwing toe is. Vandaar dat we samen met CDA en VVD een motie indienen om het onderhoud hiervan naar voren te halen.

Even terug naar beleidsarm een begroting hoort een getrouw beeld te geven van wat je van plan bent om uit te geven en te ontvangen. Dit moet ook bij de provincie als toezichthouder ingeleverd worden. Is het dan correct om begin volgend jaar een uitvoeringsagenda neer te leggen met menige begrotingswijziging. Onttrekken wij ons daarmee niet in ieder geval ten dele aan het toezicht van de provincie. Voor GroenLinks is het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen om goed voor elkaar en het milieu te zorgen al de plannen zullen het komend jaar daarop door ons getoetst worden.

Een ding willen we nu zelf al aan de orde stellen dat is het zo veel mogelijk afkoppelen van regenwaterafvoer van de riolering. Klimaatverandering geeft steeds vaker intensieve regenval met een steeds groter risico dat ons rioleringsstelsel dit niet aankan met behoorlijk vervelende gevolgen. Daarom dient GroenLinks een motie in om mensen te stimuleren minder regenwater op het riool te lozen. Een kleine maar concrete stap naar een duurzamer Midden-Drenthe.

Dank U wel.

Rudie Weima
GroenLinks