GroenLinks wil uitleg werkwijze WMO voorzieningen.

Levertijden, technische levensduur, maatwerk en eigenbijdrage conform de marktprijs blijken niet op de juiste wijze geregeld.

In de praktijk zijn de wachttijden voor levering van hulpmiddelen aan onze inwoners, onacceptabel; na 4 weken is er een nog geen douchestoel geleverd. Reeds geleverde ligfiets blijkt ouder dan 10 jaar en niet aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt. De maandelijkse bijdrage gaat ondanks de verlopen levensduur gewoon door! Afspraken gemeente met de leveranciers zijn niet duidelijk.

GroenLinks vindt dit onzorgvuldige dienstverlening aan  inwoners die afhankelijk zijn van hulpmiddelen. GroenLinks vindt dit niet zorgvuldig omgaan met de gemeentelijke WMO gelden. GroenLinks vind dit onacceptabel en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld bij de gemeente Midden-Drenthe.

Artikel 33 vragen. Voorzieningen en verstrekking hulpmiddelen i.h.k.v. de WMO, 2017

 1. Zijn er contracten met leveranciers en de gemeente Midden-Drenthe betreft het leveren van hulpmiddelen?
 2. Wat is de afspraak met de leverancier betreft maximale levensduur van hulpmiddelen die aan onze inwoners verstrekt worden.
 3. Is het bij u bekend dat leveranciers in onze gemeente  geen rekening houden met de levensduur van de geleverde hulpmiddelen.
 4. Klopt het dat de leverancier van de WMO hulpmiddelen (geen) maatwerk levert?
 5. Is deze voorwaarde in het contract beschreven? (verouderde materialen zoals bv een loopfiets die te zwaar trapt, ongeacht de handicap van de cliënt)
 6. Klopt het dat de technische levensduur van een voorziening 7 jaar is?
 7. Dat dan middels de maandelijkse bijdrage van de cliënt, via het CAK, de voorziening aan de leverancier is afbetaald?
 8. Hoe kan het  dat er toch hulpmiddelen geleverd worden die ouder blijken dan 7 jaar.
 9. Hoe kan het dat de maandelijkse bijdrage na 7 jaar toch doorbetaald wordt aan de leverancier en in rekening gebracht wordt bij de cliënt?
 10. In de praktijk blijkt dat na opmeting van een douchestoel, deze op voorraad is, 4 weken later nog niet is geplaatst.!
 11. Bent u het met ons eens dat dit een onacceptabele onnodige wachttijd is ?
 12. Bent u op de hoogte van de bedragen die de gecontracteerde bedrijven in rekening brengen voor geleverde producten?
 13. Vindt u dat deze bedragen reëel zijn, oftewel marktconform?
 14. Wat is uw werkwijze indien de leverancier niet voldoet aan de afspraken die in het contract staan?