Geen kernafval in zoutkoepels.

Nog altijd opteert de nederlandse overheid voor de mogelijkheid van ondergrondse opslag van kernafval, ondanks de immense risico's.

Al sinds 1976 is de Nederlandse overheid bezig met onderzoek naar ondergrondse opslag van kernafval in zoutkoepels.  Ook de huidige minister van economische zaken, Henk Kamp - VVD, wil dit nog altijd uitvoeren. Dit jaar moet de nederlandse overheid naar de EU duidelijkheid verschaffen op welke wijze zij met kernafval omgaat.

De zoutkoepels in Noord-Nederland die hier aan voldoen zijn: Ternaard, Zuidwending, Pieterburen, Onstwedde, Winschoten, Schoonloo en Gasselte gevolgd door de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo.

De risico's zijn echter erg groot. De experimenten met ondergrondse opslag zijn zowel in de Verenigde Staten als in Duitsland op een fiasco uitgelopen. De vaten met kernafval werden uiteindelijk toch aangetast door ondergrondse mineralen. Ondanks dat blijft het ministerie onverkort vasthouden aan deze dubieuze optie.

Niet alleen de aantasting van de vaten is een probleem. Ook de geologische [in]stabiliteit als gevolg van gaswinning maakt ondergrondse opslag tot een onzalige oplossing.

GroenLinks verzet zich tegen elke vorm van ondergrondse opslag van kernafval. Eenmaal ondergronds kan men bij ongelukken er amper of helemaal niet meer bij. De gevolgen voor drinkwater, de biodiversiteit en de gezondheid van de mensen kunnen zeer groot zijn. De beste oplosssing is en blijft bovengrondse opslag en stoppen met kernenergie.

Bronnen:

http://www.laka.org/nieuws/2015/zoutkoepels-als-ondergronds-berglandschap-3284/
http://www.co2ntramine.nl/opslag-kernafval-in-zoutkoepels-noord-nederland-dichterbij/
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-bijeenkomst-tegen-opslag-kernafval-groningen-groot-succes