Coalitie akkoord. Inhoudsloos en besluiteloosheid troef

Voor ons ligt het coalitie akkoord 2018 2022. Onwillekeurig denk je dan toch even aan de vorige. Dan vallen je een paar dingen op. Het is net als de vorige een akkoord op hoofdlijnen. Het is echter 1 bladzijde korter, het duurde 2 weken langer het is zeker 3 bladzijden minder concreet en maar liefst 4 wethouders.

Aan de positieve kant de koers blijft ongewijzigd maar helaas de vaart is er wel uit. Een paar zaken waar dit akkoord wel duidelijk in is diftar gaat niet door dan denkt GroenLinks prima maar hoe gaan we dan de afvalreductie behalen? Stilte volgt. We gaan door met de drie zonneparken die al in de pijplijn zitten heel goed maar we gaan verder even op hold okay maar hoe gaan we dan de energietransitie op gang brengen? Stilte volgt?

Eigenlijk lijkt het ook meer op 4 partijen die elk een wethouder mogen leveren dan een akkoord tussen 4 partijen die samen een klus willen klaren.

Waar dit akkoord verder wel verassend concreet is betreft het de taakverdeling wethouders. Iets waar ze eigenlijk niet over gaan maar alla. Opvallend is dat het er 4 zijn waar zelfs grotere gemeentes met 3 toe kunnen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor hun werklast wethouder Bouman kan nu wat meer tijd bij zijn gezin doorbrengen dat is hem van harte gegund. Maar de burgers van Midden-Drenthe mogen voor die toch behoorlijke wethouder salarissen ook wel wat verwachten. Ze mogen verwachten ook persoonlijk betrokken te worden bij plannen die hun raken. Ze mogen verwachten dat de mooie woorden uit dit akkoord na hun inbreng omgezet worden in goede weldoordachte plannen. Het excuus van de wethouder heeft het druk zal niet meer opgaan. Dat gebeurde al zelden en dan kan GroenLinks de meerwaarde voor onze burgers er niet uithalen en zal daarom tegen een vierde wethouder stemmen.

Op het gebied van werkgelegenheid wordt veel van het bedrijfsleven en de burgers als bijvoorbeeld statushouders verwacht maar laten we dan zelf ook eens het goede voorbeeld geven. Laten we de bodes hier weer in dienst nemen die tussen laag kost alleen maar geld en levert niets op. Door dit weer zelf te doen zou je naast het huidig personeel voor dezelfde kosten waarschijnlijk ook nog wel een instroombaan of beschermde werkplek kunnen creëren.

Positief is dat op financieel gebied de al te wilde plannen van VVD en Gemeentebelangen weer in het redelijke gebracht zijn. Wel is denkt GroenLinks het onverstandig is om nu al zo duidelijk vast te leggen dat de toeristenbelasting niet omhoog gaat. Je wilt namelijk ook het probleem van de vitale vakantie parken gaan aanpakken. Dat zou zomaar eens heel veel geld kunnen gaan kosten dan is het denkt GroenLinks niet onredelijk om ook een bijdrage vanuit de sector te vragen. Opvallend in de taakverdeling is dit onderwerp met het hoogste afbreukrisico bij de burgemeester terechtgekomen is. Geen van de wethouders wilde kennelijk zijn vingers aan dit lastige dossier branden.

Een ander leuk punt is het schrappen van overbodige regels daar is iedereen voor natuurlijk maar wat is een overbodige regel. Aan de linkerkant vinden we vaak al die hoepels waar uitkeringsgerechtigden door moeten springen wel wat overdone. Aan de rechterkant zien ze vaak dit soort hoepels voor ondernemingen die wat willen beginnen. Voor het eerste denkt de rechterkant maar we moeten toch wel goed vaststellen of iemand wel recht heeft en voor het tweede denkt de linkerkant weer we moeten er wel voor waken dat omwonenden geen hinder ondervinden. Maar overbodige regels weg graag.

In de afgelopen periode zijn we, ik zou haast zeggen eindelijk fairtrade gemeente geworden. Maar daar moet het natuurlijk niet bij blijven er zijn nog meer global goals internationaal afgesproken laten we daar nu eens een paar van uitwerken voor onze gemeente in de komende periode. Als voorbeeld zou ik de ontwikkeling van duurzaam toerisme willen noemen. Meer dan alleen een fietsroute op de Vamberg. GroenLinks zou willen voorstellen dat elke portefeuille houder tenminste 1 global goal adopteert.

Samen met de VVD dient GroenLinks al jaren een motie in om structureel meer middelen beschikbaar te krijgen om handhaving goed uit te kunnen voeren. Ik verwacht dan ook dat dit nu echt handen en voeten gaat krijgen.

Het gebrek aan aandacht voor de fiets in dit coalitie akkoord vindt GroenLinks erg teleurstellend wij zijn van mening dat een goede fietsinfrastructuur voor zowel toerisme als voor onze eigen burgers om veilig van plaats naar plaats te komen erg belangrijk. Het gebrek aan initiatieven is teleurstellend.

De aandacht die in dit akkoord gegeven wordt aan de inbreng van burgers is aan de ene kant heel mooi maar aan de andere kant ook wel een risico. Om verschillende redenen. Ten eerste veel burgers verwachten van ons politici een visie dat wij aangeven waar we heen willen en daar willen ze dan wel over meedenken. Ten tweede er zijn soms dingen die eigenlijk niemand dicht bij zich wil maar die toch ergens moeten hoe pak je dat aan. Ten derde en dat zie ik als grootste risico wij als raad geven het uit handen aan het college het is erg gemakkelijk als wethouder om een bewoners bijeenkomt te organiseren, daar hoor je dan allerlei meningen, en daar pik je dan die meningen uit die overeenkomen met wat je zelf wilt. Gezien het interview met een aankomend wethouder  in het Dagblad en hoe hij tegen de positie van raad en wethouders aankijkt een zeer reëel gevaar.

Tot slot om iemand uit mijn steunfractie te citeren toen die dit akkoord las. ” We plannen, we denken er over na, we gaan nog eens plannen, daar denken we nog een keer over na, dan gaan we het aan de burger vragen, ·daar gaan we over nadenken, dan gaan we daar plannen van maken, daar denken we nog eens over na... [oeps 2022]”
Maar goed misschien is onze gemeente na vier jaar daadkracht toe aan vier jaar op de winkel passen.