Bijdrage oranjestad

Voor GroenLinks was en is het uitgangspunt dat Oranje een goede woonplaats moest zijn voor al haar inwoners zowel die in het dorp als die in het centrum.

Vanzelfsprekend is dit eenvoudiger te realiseren met een lager aantal inwoners van het centrum. Even vanzelfsprekend is dit alleen goed te realiseren wanneer de inwoners van Oranje nadrukkelijk betrokken worden. Concrete aantallen bewoners of een exacte invulling van de bewoners inspraak is sterk afhankelijk van de opstelling van alle betrokkenen.

Indien de coa zorgdraagt voor bewoners die zich in Oranje op hun plaats voelen kunnen er al gauw meer geplaatst worden. Inwoners met een positief kritische blik zullen meer kunnen bereiken dan die met een uitsluitend negatieve opstelling. In een eerdere vergadering sprak GroenLinks zich al eens uit om van het centrum in Oranje zo snel mogelijk een azc te maken.

De argumenten die wij hier toen voor hadden staan nu in de bijgevoegde stukken maar komen er kort gezegd op neer dat een azc een stabielere situatie is waarin je vandaar dus ook minder problemen verwacht. Waarom zijn er dan toch mensen tegen de omzetting van pol naar azc. Mogelijk omdat ze bang zijn dat een azc makkelijk langer zou kunnen blijven. Deze angst kan ik niet wegnemen.

De geopolitieke situatie op dat moment zal een sterke invloed hebben op de besluiten die dan genomen worden. Is er vrede in het middenoosten en is Rusland een goede buur geworden dan sluit het coa overal centra en zal Oranje hoe graag we het dan misschien open willen houden toch gesloten worden. Aan de andere kant valt IS tegen die tijd Libanon en Jordanie binnen en rollen Russische tanks dwars door Oekraine naar Moldavie dan zijn er miljoenen vluchtelingen waar een plaats voor gevonden moet worden de kans dat azc Oranje hoe slecht het dan ook functioneert gesloten wordt is dan nul. Meest waarschijnlijk is echter een situatie hier tussen in.

Rust dus op het coa de schone taak om het azc zo goed te laten functioneren dat aan het eind van de periode een eventuele aanvraag voor verlenging zonder noemenswaarde bezwaren gehonoreerd zou kunnen worden. Dat is echter waarschijnlijk niet meer onze taak. Mensen die stellige uitspraken doen over termijnen beloven dingen die ze als het puntje bij paaltje komt niet waar kunnen maken. Er is een kans dat er dan een ander college zit die natuurlijk de uitspraken van de raad nu mee zullen wegen maar wel hun eigen afweging maken.

Waar gaat het in de kern over. We zijn nu in gesprek met elkaar over het asiel beleid in Midden-Drenthe Het gaat over mensen die gevlucht zijn, uit hun vaderland, hun familie Hebben achtergelaten uit angst voor de dood. Gezinnen met kinderen die je als oudérs verplicht bent veiligheid te bieden. Er is veel moed nodig om deze stap te maken met gevaar voor eigen leven en dat van je partner of kinderen. Ook vaak met verlies van familie en zeker verlies van hun vertrouwde omgeving.

GroenLinks staat voor een sociaal en humaan beleid t.a.v. Asielzoekers Het is om je te schamen als de uitvoering van dit beleid uitmond In een strijd om eigen belang, geld, juridische procedures en partijpolitiek. Hiermee gaan we volledig voorbij aan waar het eigenlijk om gaat. Er moet een goede opvang geregeld worden voor mensen die vluchten voor oorlogsgeweld. Midden-Drenthe kan hierbij haar zeer humane gezicht laten zien!