Bankbiljetten

Gaat profileringsdrang politieke partijen #MiddenDrenthe €440k kosten?

Zoals na elke verkiezing staan de politieke partijen die gewonnen hebben, te dringen om in het college te komen. En het liefst met een eigen wethouder. Maar die profileringsdrang kan MiddenDrenthe dan €440.000,- per jaar kosten.

Het salaris van een wethouder in MiddenDrenthe is afgerond €80.268,- per jaar ex sociale lasten en premies. De kosten van 1 wethouder incluis alle kosten en vergoedingen ligt dan de €110.000,- per jaar. Gedurende de coalitietermijn is dat €440.000,-

Nu een coalitie dreigt van vier partijen of meer, is het zeer goed mogelijk dat we een college krijgen met vier wethouders. Een dergelijke kostenpost voor een extra wethouder mag natuurlijk niet afhangen van de profileringsdrang van politieke partijen. Extra inzet van personeel dient altijd gebaseerd te zijn op de toegevoegde waarde en noodzaak van die extra inzet.  Zonder die onderbouwing is het een pure verkwisting van geld alleen maar om je gezicht te kunnen laten zien.

Dat het niet noodzakelijk is heeft juist het college de afgelopen vier jaar dubbel en dwars bewezen. Grote en en complexe dossiers zoals de invoering van de Participatiewetgeving konden prima uitgevoerd worden met drie wethouders. In dezelfde periode zijn bestemmingsplannen doorgevoerd, het dossier onderwijs, 3 miljoen aan ombuigingen etc doorgevoerd.

De burgers van MiddenDrenthe verdienen het dat er verstandig wordt omgesprongen met belastinggeld. Om die reden heeft GroenLinks in de coalitie van de afgelopen vier jaar, dan ook geen wethouder geleverd. In tijden van bezuinigingen waar van burgers steeds meer gevraagd wordt, past het niet om een extra wethouder te bezoldigen alleen uit politiek-marketing overwegingen. Laten we hopen dat de komende coalitie minstens zo verstandig is. Drie wethouders is meer dan genoeg voor MiddenDrenthe.

vergoedingen ambtenaren 2018
wat verdiend een wethouder