Nieuws gefilterd op Fractie

Coalitie akkoord. Inhoudsloos en besluiteloosheid troef

Voor ons ligt het coalitie akkoord 2018 2022. Onwillekeurig denk je dan toch even aan de vorige. Dan vallen je een paar dingen op. Het is net als de vorige een akkoord op hoofdlijnen. Het is echter 1 bladzijde korter, het duurde 2 weken langer het is zeker 3 bladzijden minder concreet en maar liefst 4 wethouders.

Lees verder

Motie stop de verkwisting. Ja/ Ja Sticker

Nog altijd wordt er veel papier verspild doordat veel ongeadresseerde reclame direct wordt weggegooid. Aan het college om te onderzoeken om de strekking van de ja/nee stickers voor de brievenbus om te keren en de raad binnen 6 weken na vandaag hierover te informeren.

 

Lees verder

Pagina's