Nieuws gefilterd op Fractie

Motie stop de verkwisting. Ja/ Ja Sticker

Nog altijd wordt er veel papier verspild doordat veel ongeadresseerde reclame direct wordt weggegooid. Aan het college om te onderzoeken om de strekking van de ja/nee stickers voor de brievenbus om te keren en de raad binnen 6 weken na vandaag hierover te informeren.

 

Lees verder

Pagina's