Nieuws gefilterd op Fractie

Uitvoering WMO en Jeugdzorg

Tijdens de commissiebespreking Zorg en Welzijn van 11 oktober is de WMO en Jeugzorg besproken. Het verslag en inbreng van GroenLinks waarin gezocht wordt naar verdere verbetering van de zorg.

Lees verder

Meldpunt Bomenkap

De afgelopen periode heeft GroenLinks meerdere klachten mogen ontvangen inzake het niet houden aan de Flora & Faunawet door de (lokale) overheden.

Lees verder

Pagina's