Altijd in gesprek met U

Nu steeds meer overheidstaken bij de gemeentes komen te liggen, is de verbinding tussen lokale politiek en burgers belangrijker dan ooit.

Een rechtvaardige en duurzame samenleving is er een die rekening houdt met de verschillende kansen en mogelijkheden van burgers. Juist de politiek moet maatwerk bieden zodat iedereen mee kan blijven doen en betrokken blijft.

Niet langer de focus op meer asfalt of het volbouwen van de openbare ruimte, maar aandacht voor bermbeheer, het mogelijk maken van een zonnepark en scheiden van afval. Maar ook op sociaal gebied is de aandacht verschoven naar de behoefte van burgers. Weg van de economisering van onze gemeente.

Maar dit is niet vanzelfsprekend. In ons verkiezingsprogamma maken wij weer duidelijk de keuze dat de burger voorop en centraal staat. Wij kiezen voor een betrokken en leefbare samenleving waarin een goed evenwicht is tussen de natuur en de mens.

Duurzaam beleid belangrijker dan ooit

Wij willen toegroeien naar een circulaire samenleving waarbij grondstoffen hergebruikt worden. Waarbij producten weer worden gemaakt om lang mee te gaan en energie duurzaam wordt opgewerkt die past binnen het karakter van de omgeving. Maatregelen dienen vanuit de samenleving gedragen te worden en niet van bovenaf opgelegd te worden! Duurzaamheid vereist draagvlak.

De economie is niet langer allesbepalend maar zij staat in dienst van de samenleving en dient een duurzame omgeving niet in de weg te staan. Er is meer van waarde dan alleen materiële zaken. Onze gemeenschappen, de sociale verbanden en onze prachtige natuur dienen gekoesterd te worden. De circulaire – en deel economie is hierbij van belang. Ook de lokale economie, streekproducten en landwinkels worden zo goed mogelijk gefaciliteerd.

Goede zorg voor onze burgers

Volledige en goede toegang tot de zorg is van essentieel belang voor GroenLinks en dient gegarandeerd te worden. Het huidige niveau van zorg dient minimaal gehandhaafd te worden en waar nodig worden verbetert. De bureacratie dient nog verder verminderd te worden ook voor zelfstandigen zodat ook zij sneller aanspraak kunnen maken op gemeentelijke voorzieningen.

De jeugd is onze toekomst. Daarom is het belangrijk om tijdig armoede te signaleren binnen gezinnen en hun ondersteuning te bieden. Zonder onze hulp hebben deze kinderen een slechter toekomstperspectief. Kinderen uit arme gezinnen moeten volop mee kunnen blijven doen met activiteiten van hun school. Dat betekent dat arme gezinnnen financiele ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Geen enkel kind mag om financiele reden buitengesloten raken.

Doe Mee. De verandering begint hier. Ook in Midden-Drenthe