Minister Kamp [VVD] wil nog altijd kernafval onder de grond in T Noorden.

Minister Kamp [VVD]  wil nog altijd kernafval onder de grond in T Noorden.

Het is een tijdje stil geweest omtrent ondergrondse opslag van kernafval, maar intern gaat Minister Kamp [VVD] rustig door met de voorbereidingen. Een recent afgerond onderzoek van TNO is de volgende stap.

Bezwaarcommissie versterkt.

Bezwaarcommissie versterkt.

Met de komende transities komt er een grote werkdruk te liggen op de ambtelijke organisatie. Om te zorgen dat de signalen van burgers snel en goed worden opgevolgd en mogelijke knelpunten tijdig worden herkend, is de bezwaarcommissie versterkt.

Onmin schoolbesturen kost 500.000 Euro.

Onmin schoolbesturen kost 500.000 Euro.

Ondanks dat alle partijen het er wel over eens zijn dat er een nieuw fusie school voor voortgezet onderwijs nodig is in Beilen, kost het onnodige gesteggel tussen de schoolbesturen 5 ton.

Coalitie voortvarend van start

Coalitie voortvarend van start

Met de be√ędiging van de drie wethouders, Emko Dolfing [pvda], Gert-Jan Bent[Christenunie] en Gerard Lohuis[CDA] is gisteren de coalitie van start gegaan. De constructieve en open dialoog tussen de coalitiepartijen waar GroenLinks deel van uitmaakt, heeft gezorgd voor een sociaal en duurzaam akkoord op hoofdlijnen waar het college nu mee aan de slag kan.

GroenLinks in nieuwe coalitie.

GroenLinks in nieuwe coalitie.

Vandaag heeft de nieuwe coalitie van PVDA, CDA, Christenunie en GroenLinks het bereikte akkoord gepresenteerd. In dat akkoord staan twee zaken centraal: Sociaal en Duurzaam. GroenLinks zal samen met haar coalitiepartners een actieve rol gaan vervullen bij het realiseren van haar duurzame ambities.

GroenLinks bedankt haar kiezers.

GroenLinks bedankt haar kiezers.

De gemeenteraad verkiezingen 2014 zijn achter de rug. Voor GroenLinks Midden-Drenthe betekende dit een licht verlies. Toch willen we al onze kiezers bedanken voor het gestelde vertrouwen in GroenLinks.

Stem vandaag. Stem GroenLinks

Stem vandaag. Stem GroenLinks

Vandaag zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Gebruik uw stem en Kies GroenLinks voor een duurzaam en sociaal MiddenDrenthe

Geslaagde bijeenkomst Zorg en Milieu.

Geslaagde bijeenkomst Zorg en Milieu.

Afgelopen donderdag organiseerde GroenLinks MiddenDrenthe haar jaarlijkse thema avond. Deze keer stonden de actuele onderwerpen Zorg en Milieu op de agenda.

Groene Lintjes regen in Midden-Drenthe

Groene Lintjes regen in Midden-Drenthe

Vandaag heeft Bram van Ojik de Groene Lintjes uitgereikt in Midden-Drenthe. GreenSpread, Jan Langenkamp en Attero kregen deze uitgereikt voor hun inzet op het gebied van duurzaamheid. Hun inzet brengt de doelstelling van GroenLinks Midden-Drenthe, duurzaam in 2025, een stuk dichterbij.

Voorlichtingsdag Zorg en Milieu

Voorlichtingsdag Zorg en Milieu

Met ingang van 2014, bepaalt de wet op de WMO dat er minder geld beschikbaar is bij voorzieningen en/of aanpassingen in huis. Mensen en gezinnen die het nodig hebben krijgen minder uren vergoed voor huishoudelijke ondersteuning. In 2015 wordt er nog eens extra bezuinigd op de uren voor verpleging en verzorging